Právní služby


Nabízím vám právní služby s garancí vysoké profesionality a zodpovědnosti v oblasti práva pracovního, občanského, rodinného i správního. Jsem připraven pro Vás připravit v podstatě jakýkoliv typ smlouvy či jiného právního úkonu. Již uzavřené smlouvy se mnou můžete konzultovat a já Vám mohu pomoci při uplatňování nároků z nich plynoucích, a to včetně uplatňování těchto oprávněných nároků před soudy, státními orgány a institucemi. Jsem připraven poradit a pomoci jak osobám fyzickým tak i právnickým.

V rámci výkonu advokátní praxe pro mé klienty jsem důsledný a pragmatický. Můžete věřit tomu, že pokud se na mě obrátíte se svými problémy, najdu nejlepší cestu k jejich vyřešení. Chci bojovat společně s Vámi, za Vás a za Vaše práva a samozřejmě také za dobré jméno mé advokátní praxe.

Kontaktujte mne nebo přímo navštivte mou advokátní kancelář.
Váš úspěch bude i mým úspěchem.