Rodinné a správní právo


  • žaloby o rozvod manželství
  • dohody o vypořádání společného jmění manželů
  • stavební právo
  • zastupování ve věcech podle živnostenského zákona