Občanské právo


  • právní služby v oblasti nemovitostí (převody nemovitostí, nájem, věcná břemena, zástavní práva, vydržení) včetně zastupování před katastrálním úřadem
  • právní služby ve věcech majetkových, spoluvlastnických vztahů
  • žaloby v občanskoprávních sporech
  • porady a konzultace v občanskoprávních věcech
  • právní služby v dědických věcech
  • sepisování smluv a dohod
  • zastupování při mimosoudním řešení sporů