Obchodní právo


  • komplexní vedení právní agendy podnikatelů - společností i fyzických osob
  • smluvní agenda (příprava a zpracování smluvní dokumentace všech typů, příprava a zpracování inominátních smluv, právní posouzení návrhů smluvní dokumentace)
  • právní pomoc podnikatelům při vymáhání pohledávek z obchodního styku
  • zastupování při mimosoudním řešení obchodněprávních sporů
  • zakládání obchodních společností všech typů, obecně prospěšných společností a jejich změny včetně zastupování v rejstříkovém řízení
  • převody obchodních podílů, příprava a zajištění valných hromad, změny právní formy, popř. další změny v obchodním rejstříku či jiném registru
  • porady a konzultace ve věcech obchodního práva
  • právní rozbory