Úschovy


  • advokátní úschovy finančních prostředků při převodech nemovitostí za zvýhodněné ceny
  • advokátní úschovy listin při převodech nemovitostí