Ceny advokátních služeb


Za právní pomoc účtuji ceny v souladu s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR
č. 177/1996 Sb.) a to s ohledem na povahu Vámi požadovaných právních služeb. Odměna je vždy přiměřená Vašim nárokům a vždy stanovena naší vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb.

První porada se mnou, kdy mi pouze předestřete samotný důvod návštěvy a podstatu požadované právní pomoci, je bezplatná.


Pojištění


Ve smyslu ustanovení zákona o advokacii se na můj výkon činnosti jako advokáta zapsaného
v seznamu advokátů české advokátní komory vztahuje hromadné pojištění z titulu odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb advokáta a to až do výše škody
5 000 000,- Kč.

Nad rámec tohoto pojištění mám dále z titulu odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb advokátem sjednánu další pojistnou smlouvu až do výše škody
6 000 000,- Kč.
Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby, kontaktujte mne
pro upřesnění.