Pracovní právo


  • porady a konzultace ve věcech pracovního práva
  • náhrada škody a její řešení
  • spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • finanční a mzdové nároky zaměstnanců
  • dohody o hmotné odpovědnosti
  • výpovědi a spory o jejich neplatnost
  • skončení pracovního poměru a spory z toho plynoucí
  • pracovní smlouvy a jejich uzavírání